oficiální web obce
  • souběžně bude probíhat sběr různých komodit
  • sběr je organizován v souladu s OZV č. 1/2019
  • sběr je určen výhradně pro plátce poplatku uvedené v OZV č. 2/2019
  • prosíme o dodržování zásad pro odkládání odpadů, nedodržení je porušením OZV č. 1/2019
  • respektujte určené časy
  • udržujte pořádek
  • dbejte pokynů pověřené osoby
  • upozorňujeme, že prostor kolem prodejny je monitorován kamerovým systémem se záznamem

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
SOBOTA 24. ŘÍJNA A NEDĚLE 25. ŘÍJNA 2020 KONTEJNER U PRODEJNY.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU SOBOTA 24. ŘÍJNA 2020
NA HRÁZI 14:10 – 14:20
ŽERNOV U PRODEJNY 14:25 – 14:35

SBĚR ELEKTROODPADU
SOBOTA 24. ŘÍJNA 2020 14:00 – 15:00 !!!
VE DVOŘE OBECNÍHO ÚŘADU