oficiální web obce

admin

  • souběžně bude probíhat sběr různých komodit
  • sběr je organizován v souladu s OZV č. 1/2019
  • sběr je určen výhradně pro plátce poplatku uvedené v OZV č. 2/2019
  • prosíme o dodržování zásad pro odkládání odpadů, nedodržení je porušením OZV č. 1/2019
  • respektujte určené časy
  • udržujte pořádek
  • dbejte pokynů pověřené osoby
  • upozorňujeme, že prostor kolem prodejny je monitorován kamerovým systémem se záznamem

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
SOBOTA 24. ŘÍJNA A NEDĚLE 25. ŘÍJNA 2020 KONTEJNER U PRODEJNY.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU SOBOTA 24. ŘÍJNA 2020
NA HRÁZI 14:10 – 14:20
ŽERNOV U PRODEJNY 14:25 – 14:35

SBĚR ELEKTROODPADU
SOBOTA 24. ŘÍJNA 2020 14:00 – 15:00 !!!
VE DVOŘE OBECNÍHO ÚŘADU

V sobotu 16. 5. 2020 a v neděli 17. 5. 2020 proběhne sběr nebezpečného,
velkoobjemového a elektroodpadu.

Vláda ČR
https://www.vlada.cz/

Ministerstvo vnitra ČR
https://www.mvcr.cz/

Ministerstvo zdravotnictví ČR
https://www.mzcr.cz/

Hasičský záchranný sbor
https://www.hzscr.cz/

Liberecký kraj
https://www.kraj-lbc.cz/

Město Turnov (jako obec s rozšířenou působností)
https://www.turnov.cz/

INFOLINKY PRO VEŘEJNOST V LIBERECKÉM KRAJI KE KORONAVIRU:
Linka Krajské hygienické stanice 485 253 111
Linka státního zdravotního ústavu 724 810 106, 725 191 367
Linka Krizového štábu LBC kraje 485 226 999 denně 8 – 20 hodin

v této pohnuté době se šíří všemi informačními kanály “zaručené” informace, nápady, rozbory, prognózy, katastrofické scénáře, prohlášení lékařů, … ohledně COVID-19. Totální zmatek. Zachovejte chladnou hlavu. Důvěřujte oficiálním oznámením, nařízením, usnesením z oficiálních zdrojů, zprávám z veřejnoprávních TV a rozhlasových stanic. Dodržujte vyhlašovaná nařízení.