oficiální web obce

Pokud se nezměnily počty členů ve vaší domácnosti, můžete poplatek za TKO 2021
(400 za občana/chalupu) uhradit bankovním převodem na účet obce

1263106389/0800

pod stejným variabilním symbolem jako loni. Jako zprávu pro příjemce můžete uvést TKO 2021.

občané:                3722XXYY                             např.  37221043               občan Žernova č. 43

chalupáři:           13722XXYY                         např. 137223014               chalupář Proseč č. 14

XX … kód obce           YY …  číslo popisné

10 Žernov
20 Sýkořice
30 Proseč
40 Podtýn
50 Křečovice