oficiální web obce

Obecní úřad Žernov

Poplatek TKO za rok 2024 ve výši 420 Kč za občana/chalupu  můžete   uhradit bankovním převodem na účet obce 1263106389/0800 pod stejným variabilním symbolem jako loni. Jako zprávu pro příjemce uvádějte TKO 2024.

občané:                3722XXYY                           např.  37221043                občan Žernova č. 43
chalupáři:           13722XXYY                         např. 137223014               chalupář Proseč č. 14

XX… kód obce           YY …  číslo popisné
10 Žernov              20 Sýkořice             30 Proseč           40 Podtýn           50 Křečovice

😎 Z. M.

Akce je za námi. Pravda, to třídění některým z nás ještě nejde.
(Pokyny k ukládání byly zveřejněny  v předchozí aktualitě)

Zodpovědní zaslouží pochvalu.