oficiální web obce

Obecní úřad Žernov

Dne 1. 2. 2022 oslavila paní Božena Kořínková z Podtýna č. 2 krásné 90. narozeniny.
Srdečně blahopřejeme! Hodně zdravíčka do dalších let, paní Kořínková.


S knihou o svém oblíbenci ☺

Pokud se nezměnily počty členů ve vaší domácnosti, můžete poplatek 420 Kč za občana/chalupu za rok 2022  uhradit bankovním převodem na účet obce 1263106389/0800 pod stejným variabilním symbolem jako loni. Jako zprávu pro příjemce můžete uvést TKO 2022.

občané:                3722XXYY                           např.  37221043                občan Žernova č. 43
chalupáři:           13722XXYY                         např. 137223014               chalupář Proseč č. 14

XX … kód obce           YY …  číslo popisné
10 Žernov    20 Sýkořice    30 Proseč    40 Podtýn    50 Křečovice

😎 Z. M.

Je nám to moc líto, ale divadelní představení VELKÁ ZEBRA, které jsme měli navštívit v neděli 5. prosince, se nekoná. Dnes po poledni to oznámilo vedení divadla Palace.


Z. M.


ZÍTŘEJŠÍM DNEM VSTUPUJÍ PŘI KULTURNÍCH AKCÍCH V PLATNOST NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ:


Díky neutěšené situaci, která panuje, je o výlet do Prahy poměrně malý zájem. Představení bylo již dvakrát odloženo a platnost vstupenek prodloužena. Ze strany divadla bude určitě snaha odehrát představení za každých podmínek a je jen na nás, abychom zaplacené vstupenky využili.

PŘES TO VŠECHNO JE NABÍDKA LÁKAVÁ:
1.
KVALITNÍ PŘEDSTAVENÍ (anotace v předchozím příspěvku)
2.
PRO OBČANY OBCE A JEJICH BLÍZKÉ PŘÍBUZNÉ JE CELÝ VÝLET ZCELA ZDARMA !!!
OSTATNÍ (kamarádi, známí, přátelé, občané z okolních míst, …) uhradí v den zájezdu 300,- Kč
(½ skutečné ceny vstupenky).

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE P. JANA BRADNOVÁ 739 287 251 NEJLÉPE DO NEDĚLE 28. 11. 2021

Doufáme, že se přihlásíte v dostatečném počtu, že nenastanou nějaké vetší komplikace a že se návštěva divadla a adventní Prahy vydaří.
😉 Z. M.

 

Jestliže všechno dobře dopadne, vyrazíme v neděli 5. 12. 2021 na tradiční adventní návštěvu Prahy.
Od 14 hodin v Divadle Palace shlédneme divadelní představení Velká zebra, které jsme měli navštívit původně loni 6. prosince a pak letos 14. února.
Po představení se projdeme adventní metropolí.


Podrobnosti o představení a obsazení rolí naleznete na webových stránkách divadla
Od 1. 11. 2021 platí pro návštěvu divadla pravidla uvedená na  titulní stránce webu.

NENECHTE SI UJÍT KVALITNÍ KULTURNÍ ZÁŽITEK. ZVEME VŠECHNY OBČANY ŽERNOVA, JEJICH BLÍZKÉ RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY, PŘÁTELE Z OKOLÍ.
Přihlášky přijímá p. Jana Bradnová (739 287 251). Podrobnosti budou ještě upřesněny.

😎 Z. M.

 

Dne 28.10.2021 – 29.10.2021 bude na silnici č. III/2825 od Podtýna po Žernov probíhat pokládka finálních asfaltů za úplné uzavírky této části silnice. Možnost příjezdu ke svým domům v  době pokládky dohodněte se zhotovitelem. Pro tyto účely by měl být úsek průjezdný ve večerních, nočních a brzkých ranních hodinách.
Informace o veřejné autobusové dopravě dne 29. 10. 2021 naleznete zde.

Z. M.

Zákazové dopravní značky

Podle sdělení stavbyvedoucího bude pokračovat další etapa rekonstrukce silnice III/2825 v horním úseku stavby od křižovatky k Proseči až po křižovatku s II/283 na Žlábku.

Od pondělí 4. 10. 2021 až do odvolání bude tento úsek uzavřen.
Z. M.