oficiální web obce

Solidní aktuální informace k celé problematice je možno získat na webových stánkách Vlády ČR.
Zde přikládám zkrácený odkaz: https://1url.cz/@opatreni_brezen

V přiložených souborech naleznete užitečné informace  o omezení pohybu:
otázky a odpovědi
cesta mimo práci
čestné prohlášení vzor
potvrzení zaměstnavatele na více cest do práce

Hodně zdraví vám všem.