oficiální web obce

Pokud se nezměnily počty členů ve vaší domácnosti, můžete poplatek 420 Kč za občana/chalupu za rok 2022  uhradit bankovním převodem na účet obce 1263106389/0800 pod stejným variabilním symbolem jako loni. Jako zprávu pro příjemce můžete uvést TKO 2022.

občané:                3722XXYY                           např.  37221043                občan Žernova č. 43
chalupáři:           13722XXYY                         např. 137223014               chalupář Proseč č. 14

XX … kód obce           YY …  číslo popisné
10 Žernov    20 Sýkořice    30 Proseč    40 Podtýn    50 Křečovice

😎 Z. M.