oficiální web obce

Po několikerém odložení byl stanoven náhradní termín divadelního představení
VELKÁ ZEBRA na 24. duben 2022 od 14 hodin.
Přihlášky shromažďuje paní Jana Bradnová 📞739 287 251
Občané Žernova zdarma, ostatní zaplatí pouze zvýhodněné vstupné.

Srdečně zveme všechny občany, jejich rodinné příslušníky, přátele a známé…
😎Z. M.