oficiální web obce

Svoz tříděného odpadu probíhá nepravidelně a objednává se cca 14 dní dopředu.  Tak se může stát, že přijedete a kontejnery jsou plné. To ale neznamená, že vykydáte odpad na příjezdovou cestu. V tom lepším případě si ho odvezte s sebou tam, kde jste ho nastřádali, a sledujte situaci s odvozem. V horším případě srovnejte odpad vedle příslušného kontejneru. Není to ideální řešení, ale rozhodně o trochu kulturnější.
Systém odpadového hospodářství dotuje obec nemalou částkou. Roční poplatek  TKO 420 Kč za občana je velmi nízký v porovnání s okolními sídly. Možná bychom si toho mohli vážit.


Dobrá vizitka. Styďte se. ☹