oficiální web obce
  Věc Velikost Vyvěšeno Platnost Pozn.
Download... Vyhláška OOP 10,3 MB 11.08.2011 pdf
Download... Opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Žernov 49,2 MB 11.08.2011 Pdf
Download... D2 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ŽERNOV VČETNĚ S5 49,7 MB 11.08.2011 Pdf
Download... TEXT C – ÚP Žernov 1,80 MB 11.08.2011 pdf
Download... TEXT A – ÚP Žernov 1,93 MB 11.08.2011 pdf
Download... D3 – VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF A PUPFL 8 MB 11.08.2011 pdf
Download... D1 – KOORDINAČNÍ VÝKRES 9,56 MB 11.08.2011 pdf
Download... B4 – VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 4,57 MB 11.08.2011 pdf
Download... B3 – VÝKRES DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 5 MB 11.08.2011 pdf
Download... B2 – HLAVNÍ VÝKRES 8 MB 11.08.2011 pdf
Download... B1 – VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ 4 MB 11.08.2011 pdf