oficiální web obce

Aktuality

Solidní aktuální informace k celé problematice je možno získat na webových stánkách Vlády ČR.
Zde přikládám zkrácený odkaz: https://1url.cz/@opatreni_brezen

V přiložených souborech naleznete užitečné informace  o omezení pohybu:
otázky a odpovědi
cesta mimo práci
čestné prohlášení vzor
potvrzení zaměstnavatele na více cest do práce

Hodně zdraví vám všem.

 

Seznam plánovaných odstávek 
11.03.2021 (07:30 – 15:30) – plánovaná odstávka č. 110060755475

Žernov – Podtýn, okres Semily
Podtýn
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parc. č. 2100parc. č. 2112/2

Žernov – Sýkořice, okres Semily
Sýkořice
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31

Žernov – Žernov, okres Semily
Žernov
28, parc. č. 260/3č. u čp. 30

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

oznameni_obce_00580848

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný sčítací formulář .

Věnujte, prosím, tomuto dokumentu náležitou pozornost.
Z. M.

Pokud se nezměnily počty členů ve vaší domácnosti, můžete poplatek za TKO 2021
(400 za občana/chalupu) uhradit bankovním převodem na účet obce

1263106389/0800

pod stejným variabilním symbolem jako loni. Jako zprávu pro příjemce můžete uvést TKO 2021.

občané:                3722XXYY                             např.  37221043               občan Žernova č. 43

chalupáři:           13722XXYY                         např. 137223014               chalupář Proseč č. 14

XX … kód obce           YY …  číslo popisné

10 Žernov
20 Sýkořice
30 Proseč
40 Podtýn
50 Křečovice

  • souběžně bude probíhat sběr různých komodit
  • sběr je organizován v souladu s OZV č. 1/2019
  • sběr je určen výhradně pro plátce poplatku uvedené v OZV č. 2/2019
  • prosíme o dodržování zásad pro odkládání odpadů, nedodržení je porušením OZV č. 1/2019
  • respektujte určené časy
  • udržujte pořádek
  • dbejte pokynů pověřené osoby
  • upozorňujeme, že prostor kolem prodejny je monitorován kamerovým systémem se záznamem

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
SOBOTA 24. ŘÍJNA A NEDĚLE 25. ŘÍJNA 2020 KONTEJNER U PRODEJNY.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU SOBOTA 24. ŘÍJNA 2020
NA HRÁZI 14:10 – 14:20
ŽERNOV U PRODEJNY 14:25 – 14:35

SBĚR ELEKTROODPADU
SOBOTA 24. ŘÍJNA 2020 14:00 – 15:00 !!!
VE DVOŘE OBECNÍHO ÚŘADU

V sobotu 16. 5. 2020 a v neděli 17. 5. 2020 proběhne sběr nebezpečného,
velkoobjemového a elektroodpadu.