oficiální web obce

Dokument úřední desky:

Na den 24. 6. 2021 od 18 hodin v kanceláři OÚ Žernov svolávám zasedání Zastupitelstva obce Žernov.

Program jednání:

schválení Závěrečného účtu obce Žernov za rok 2020 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, závěrečné účty a výsledky přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Tábor  a VHS Turnov za rok 2020.

V Žernově 16. června 2021
Mgr. Zdeněk Mrkvička v. r.
starosta obce

  Informace k dokumentu úřední desky:  

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

16.06.2021

24.06.2021